Dari دری :
مروری بر کارهای BuyNothing  برای کاربران جدید

BuyNothing راهی را برای داد و گرفت، سهم، قرض و ابراز قدردانی از طریق یک شبکه هدیه ای اقتصاد جهانی به مردم ارایه میکند که در آن ثروت واقعی از ارتباطات بین افراد شکل گرفته است. ما بر این باورمندیم که جوامع زمانی می‌توانند پایدار، انعطاف پذیر، عادلانه و شاد باشند که کاربرد اقتصادی داشته باشند. 

اصول‌ها: 
⁃ ما معتقدیم که گروه های فوق العاده محلی ما ساختار اجتماعی جوامع خود را تقویت نموده ‌سلامت حیات هر یک از اعضا را تضمین میکند. 
⁃ ما از یک مکان فراوانی امده ایم نه از تنگدستی.
⁃ ما باورمند به فراوانی هستیم، میدهیم، میخواهیم، شریک میسازیم، قرض میدهیم و اظهار سپاس مینماییم. 
⁃ ما یک هدیه اقتصادی هستیم، نه خیریه، ما بین خواست و ضرورت، مصرف و ثروت کدام فرقی نمگذاریم. 
⁃ ما خرید، فروش، تجارت، تبادله جنس به جنس، ویا تبادله پولی برای اقلام و خدمات نداریم. 
⁃ ما ثروت را از ارتباطات و اعتماد تشکیل شده بین افراد می سنجیم. 
⁃ ما به مردم، قصه ‌ها و روایت هایشان بالاتر از جنس ( مادیات) ارج میگذرایم. 
⁃ ما در درون (هسته ) خود همه شمول هستیم. 
⁃ ما صداقت و راستی را در تمام معاملات خود ارزش میدهیم. 
⁃ ما همه هدایا را برابر می بینیم - ارتباط انسانی با ارزش است. 
⁃ ما معتقدیم که هر جامعه دارای سخاوت و فراوانی یکسان است. 

Many thanks for this translation by volunteer Gulzada Haidari.